1.Základní údaje

Kontakt:

Kerda Sport s.r.o.

mobil :    +420 485 103 682        
email :    shop@kerdasport.cz

web:       www.kerdasport.cz


Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 
Číslo účtu : 43-6886390227/0100
IBAN : CZ1801000000436886390227

2. Objednávka zboží

Částečná nabídka firmy Kerda Sport s.r.o. je umístěna na stránkách e-shop.kerdasport.cz. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Objednávku zboží potvrdíte jejím odesláním. Ceny za dopravu jsou uvedeny v objednávce. Cena se může měnit dle aktuálního ceníku České pošty (www.cpost.cz). Pro objedávky nad 5 000 Kč je doprava po celé ČR ZDARMA.

Celková cena zboží, slev a dopravy je automaticky kalkulována.

Zrušení objednávky je možné jak ze strany zákazníka, tak i dodavatele. Obě strany mohou s udáním důvodu zrušit objednávku, pokud již však nevstoupila do stavu objednaná/odeslaná. Pokud zruší objednávku dodavatel, bude zákazníka neprodleně kontaktovat a uvede důvod zrušení objednávky.

3. Zaslání zboží

Zboží je zasíláno ČP. Po dohodě možnost zaslání jiným dopravcem - ceny dle aktuálního ceníku.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší možné době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle následující pracovní den, resp. následující den po přijetí platby objednávky.

V případě nedostupného množství zboží je zákazník o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám a to pomocí formuláře voleb přepravy po skončení aukce.

Možný způsob dopravy :

1. osobně

2. zaslání poštou

3. zaslání smluvním přepravcem

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné po předchozí dohodě uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím ČP nebo poukázáním celkové ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. VS je vždy u objednávky uvedeno. Platbu je též možné uskutečnit složenkou nebo zaplatit v obchodě (osobní odběr).

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. 

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

4. Osobní odběr zboží

Osobní odběr zboží je možný po potvrezní dostupnosti zboží.
V případě osobního odběru zboží je možné uradit zboží až při předání.

5. Záruční podmínky a reklamace

Pokud není uvedeno jinak, na zboží se vzahuje záruka 24 měsíců.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Za delší dodací dobu nemá zákazník právo odstoupit od objednávky.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Souhlas o uchovávání osobních údajů zákazník stvrzuje registrací.

Dodavatel může zákazníkovi sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to emailem nebo  telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro e-shop Kerda Sportu s.r.o. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv měnit.

V Liberci 21.2. 2011